Temeljem članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03.01.2019. godine donijelo slijedeći

                                                                                    Z A K L J U Č A K

  1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec je nakon detaljnog razmatranja i testiranja za radno mjesto administrativno-financijskog referenta na određeno vrijeme (asistent projekta) izabralo je P.D. iz Klanjca.

  2. Zaključak objaviti na web stranici DV „Kesten“ Klanjec.

 

 

Klasa: 601-02/18-01/26                                                                                                                                      Predsjednica UV

Ur.br: 2135-01-18-4                                                                                                                                             Milčić Dragica

Klanjec, 03.01.2019.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                          

                                                                                    

O nama

Dječji vrtić „Kesten“ smješten je centralnom dijelu Klanjca, na prekrasnoj lokaciji – u parku  pored kojeg je šetalište i grob autora hrvatske himne Antuna Mihanovića.

Ime je dobio po stablu divljeg kestena koje svoje raskošne grane širi našim gradićem još od 19. stoljeća i do danas je postao njegov svojevrstan zaštitni znak.

Kontaktirajte nas

Dječji vrtić "Kesten"
Augusta Šenoe bb 49290 Klanjec
Tel/fax 049 550 161
Mail: dvkesten@gmail.com
Web: www.djecjivrtickesten.hr
Ravnateljica: Marina Babić, 0998412999
Tajnica: Dragica Petek