OBAVIJEST O POČETKU UPISA – E-UPISI

06. svibnja 2021. održana je završna konferencija projekta „Popodne u vrtiću“ koji su provodili Grad Klanjec i Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.