NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KESTEN_2023/2024

Za pregled Natječaja molimo kliknuti na naslov.

_____________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KESTEN

Ružmarinska ulica 18

49290 Klanjec

KLASA: 601-02/23-01/10

URBROJ: 2135-1-01-23-2

Klanjec, 09.05.2023.

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 17. i 18. Statuta DJEČJEG VRTIĆA KESTEN (KLASA: 601-04/22-01/02, URBROJ: 2135-1-01-22-3), Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU KESTEN (KLASA: 601-02/19-01/17, URBROJ: 2135-01-19-1) i njegovim Izmjenama (KLASA: 601-02/21-01/30, URBROJ: 2135-01-21-1; KLASA: 601-02/22-01/16, URBROJ: 2135-1-01-22-1; KLASA: 601-04/23-01/01, URBROJ: 2135-1-01-23-1), te Odluke o upisu djece u DJEČJI VRTIĆ KESTEN za pedagošku godinu 2023./2024. (KLASA: 601-02/23-01/10, URBROJ: 2135-1-01-23-1), a u skladu s Planom upisa DJEČJEG VRTIĆA KESTEN za pedagošku godinu 2023./2024. (KLASA: 601-04/23-01/02, URBROJ: 2135-1-01-23-3)  raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KESTEN ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 1. DJEČJI VRTIĆ KESTEN sa sjedištem u Klanjcu, Ružmarinska ulica 18, raspisuje Natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program odgoja i obrazovanja.
 • Upis djece vrši se za pedagošku godinu 2023./2024. za djecu starosti od 1 godine do polaska u osnovnu školu.
 • Zahtjev za upis podnosi se putem sustava e-Građani, na poveznici https://vrtici.e-upisi.hr/ te je potrebno priložiti sljedeće dokumente (dio dokumenata povlači se direktno iz sustava e-Građani, dok se dokumenti koje nije moguće dobiti iz sustava, skeniraju i učitavaju kod predaje Zahtjeva):
 • Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta;
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta (obavezno za roditelje i dijete – izdano u tijeku natječajnog postupka);
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • za dijete roditelja poginulog branitelja, žrtve ili invalida Domovinskog rata – Rješenje opriznatom statusu
  • za dijete s jednim ili oba zaposlena roditelja – Potvrda/e poslodavca o zaposlenju, te Potvrda/e HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – izdano u tijeku natječajnog postupka
  • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – Presuda o razvodu braka, Smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – Potvrda poslodavca o zaposlenju, Potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, te dokazi o samohranosti: Rodni list, Smrtni list za preminulog roditelja, Potvrdu o nestanku drugog roditelja ili Rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi – Rješenje CZSS-a da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe ili poteškoće u razvoju – relevantna dokumentacija iz koje je to vidljivo
  • Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u DJEČJEM VRTIĆU KESTEN.
 • Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Klanjca čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Klanjca, te djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri (4) godine života.
 • Prijave na natječaj za upis djece podnose se u razdoblju od 11.05.2023. do 19.05.2023. god. (najkasnije do 12.00 sati).
 • Ukoliko netko od roditelja/skrbnika nije u mogućnosti dijete prijaviti putem sustava e-Građani, moći će to obaviti u Vrtiću (kod dolaska obavezno donijeti potrebnu dokumentaciju), na adresi Ružmarinska ulica 18, Klanjec, radnim danima od 11.05. do 18.05.2023. (7.00-15.00 sati) i 19.05.2023. (najkasnije do 12.00 sati).
 • Roditelji su obvezni u razdoblju od 21.05. do 05.06.2023. provjeriti u aplikaciji, te ukoliko je potrebno dopuniti prijavu.
 • Odluka o upisu djece (konačna lista) biti će objavljena najkasnije do 30. lipnja 2023. na oglasnim pločama i web stranicama Vrtića i Grada Klanjca.
 • Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel. 049 435 060.

VAŽNE NAPOMENE:

 • za predaju Zahtjeva potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se može prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica – lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici:

https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792)

 • korisničke upute za roditelje nalaze se na poveznici:

https://djecjivrtickesten.hr/wp-content/uploads/2022/05/Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji-2.pdf

                                                  DJEČJI VRTIĆ KESTEN

                                                Marina Babić, ravnateljica    

Natječaj možete preuzeti na poveznici:                                                           

PLESNA HALJINA ŽUTOG MASLAČKA U KLANJCU

U srijedu, 10.05.2023. odgojiteljice DJEČJEG VRTIĆA KESTEN ponovo su zasjale na pozornici Velike dvorane Grada Klanjca. Nakon uspješne izvedbe „Mace papučarice“ prije nekoliko mjeseci, ovoga

DODJELA PRIZNANJA POVODOM DANA GRADA KLANJCA

Povodom Dana grada Klanjca, 04.05.2023. Odlukom Gradskog vijeća, a na prijedlog Vrtića nagrađene su Biserka Kušanić i Sttela Mlinarić. Dodijeljena im je Povelja grada Klanjca

VAŽNA OBAVIJEST_E-UPISI

Obavijest se nalazi na linku: https://djecjivrtickesten.hr/wp-content/uploads/2023/05/Obavijest_e-upisi.pdf