Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec provodi desetsatni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

JEŽIĆI

JASLIČKA SKUPINA

BUBAMARE

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

TOČKICE

SREDNJA MJEŠOVITA SKUPINA

PČELICE

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

Naši ciljevi i zadaće

Ciljevi i zadaće redovitog programa  usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Program je namijenjen djeci  ranog i predškolskog uzrasta,  a odvija se kao:

  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 godine do 3 godine
  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu


Redoviti program počinje s radom u  06:00 sati i traje do 17:00 sati.

Program predškole

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu. Provodi se kao kraći program za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja ga pohađaju. Kraći program predškole se organizira od 01. listopada do 31. svibnja u trajanju od 250 sati.

Cilj programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno kompetencija s naglaskom na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanja problema, razvoj kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti i socijalnih kompetencija.

Pogrami

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Programom predškole se indirektno kroz igru potiču i osnažuju kompetencije važne za cjeloživotno učenje: komunikacija na materinskom jeziku, elementarna komunikacija na stranim jezicima, motoričke kompetencije, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, kulturna svijest i izražavanje, inicijativnost i poduzetnost.